Ponyrennen Reglement

Reglement Ponyrennen 2014
(Klik hier om het Inschrijfformulier Ponyrennen te downloaden.)
Algemeen

 • De ponyrennen worden georganiseerd door Ponyracing NL op Draf & Renbaan Duindigt.

Aansprakelijkheid

 • Ponyracing NL wijst alle aansprakelijkheden voor ongevallen, ziektes, schades aan pony’s, -eigenaren, -rijders en toeschouwers af. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal en andere calamiteiten/beschadigingen.

Categorieën

 • Categorie K(lein; pony’s van Shetland maat  tot 1.30 cm  (pony’s tot 90 cm krijgen 30 meter voorsprong. Per overwinning krijgt een pony 10 meter handicap.
 • Categorie  G(root); pony’s van 1.31 cm tot 1.50 cm. Per overwinning krijgt een pony 10 meter handicap.
 • Er moeten minimaal 5 combinaties per categorie zijn anders gaat de reeks niet door.

Afstand

 • Voor  categorie K ligt de afstand tussen de 300 en 450 meter.
 • Voor categorie G en de internationale klasse ligt de afstand tussen 500 en 1000 meter.
 • In de uitschrijving zal de afstand duidelijk zijn opgenomen.

Toelating Pony,  Inenting, Paspoort, Chip

 • Volgens het reglement zijn pony’s vanaf Shetland tot een maximale stokmaat van 150 cm (exclusief beslag)  met geldig ponypaspoort toegelaten tot de ponyrennen. Voor pony’s met beslag wordt 1 cm afgetrokken.
 • Alle op de ren dag deelnemende pony’s nemen voor eigen risico deel.
 • Alle deelnemende  pony’s  moeten in het bezit zijn van  een geldige  inenting (Minimaal 1x per jaar)

Alle pony’s mogen meedoen behalve:

 • Hoog drachtige merries
 • In slechte conditie verkerende pony’s
 • Pony’s die niet door de deelnemende ruiter onder controle kunnen worden gehouden
 • Pony’s die nog actief aan de officiële koersen deelnemen.
 • De organisatie is ten alle tijden bevoegd pony’s en/of deelnemers te weigeren.

Eigenaar, Inschrijven voor de pony ren

 • De inschrijving moet door de eigenaar van de Pony of zijn gemachtigde worden gedaan via het inschrijfformulier.
 • Er worden alleen inschrijvingen geaccepteerd, die volgens de uitschrijving volledig zijn ingevuld en voor de sluitingsdatum zijn binnengekomen. Het inschrijfgeld moet op rekening: 84.23.037 binnen zijn voor de datum van sluiting, met vermelding van naam pony en ruiter.
 • Inschrijvingen waarvan het inschrijfgeld niet voor datum van sluiting op de rekening staat zijn niet geldig alvorens het inschrijfgeld is voldaan.
 • De inschrijvingen moeten volgens de uitschrijving aan ponyracing@hotmail.nl of schriftelijk aan Ponyracing Holland p/a Norenburg 97, 2591 AK DEN HAAG, Holland, gestuurd worden. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de deelnemer en zijn ouder en/of voogd aan dat hij op de hoogte is van dit reglement.
 • Onvolledige of te laat ingeleverde inschrijvingen kunnen geweigerd worden.

Toelating van de Rijder

 • Iedere deelnemende ruiter in categorie K moet ten minste 7 jaar oud zijn en maximaal 13 jaar oud. In categorie G moet de ruiter minimaal 10 jaar oud zijn en maximaal 21 jaar oud, indien de ruiter in het lopende jaar 21 wordt mag hij/zij alleen in het lopende seizoen deelnemen indien de combinatie(ruiter + paard) al eenmaal is gestart op 21 jarige leeftijd.
 • Het inschrijfformulier moet door de ouder of voogd ondertekend worden. (Zonder handtekening is de inschrijving NIET GELDIG !  Bij inschrijving via de mail moet op de dag zelf door één van de ouders een handtekening worden gezet.)
 • Aan de ren deelnemende rijder(s) moet(en) indien er om gevraagd wordt een geldige ziektekostenverzekering kunnen  tonen.
 • Daarnaast moeten zij over voldoende rijvaardigheid beschikken. Indien tijdens de voorbereiding van de ren blijkt dat dit volgens de organisatie niet het geval is kan de deelnemer van deelname uitgesloten worden. Deelnemers mogen met hun begeleider naar de start lopen.
 • Iedere deelnemer is verplicht een geldig identiteitsbewijs (ID/paspoort) te tonen als daar naar gevraagd wordt.
 • Deelnemers onder de 21 jaar die in het bezit zijn van een jockey-, amateur- of amatrice licentie mogen niet deelnemen.
 • De rijder  moet tijdens de pony ren over de voorgeschreven kleding beschikken, d.w.z: witte rijbroek, zwarte laarzen of jodpuhrs met chaps, renkleuren, een goedgekeurde valhelm met kinriem en bodyprotector.
 • Sporen, zweep en slaan met de teugels zijn ten strengste verboden, met uitsluiting tot gevolg. (hier wordt op gecontroleerd)

Uitschrijving

 • Bij minder dan 10 deelnemers, van 3 verschillende pony-eigenaren kan de pony ren afgelast worden. (Ponyracing Holland behoudt zich het recht voor de uitschrijving te veranderen of de pony ren af te lasten indien de omstandigheden dit vereisen. In dit geval worden de inschrijfgelden teruggestort.)
 • Toegelaten zijn pony’s en deelnemers volgens de voorwaarden van uitschrijving van de pony ren. Zie toelating pony en toelating van de rijder.
 • De pony’s mogen maar eenmaal per ren dag starten.

Zadelen, Paddock, Naleving Reglement

 • De startaangifte (aanmelding)  kan bij V-stables (Organisatie) tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de pony ren door afgifte van het ponypaspoort. Hier wordt het nummerdekje uitgegeven. Dit dient na de ren ook weer hier ingeleverd te worden waarna men het paspoort terugontvangt en het eventuele prijzengeld en de dvd van de koers
 • Zadelen gebeurt in de eventuele gehuurde box of bij de veewagen waarna de pony 20 minuten voor de ren in de paddock hoort  te zijn.
 • Elk zadel is toegestaan, inclusief trainingszadels.
 • De looprichting in de paddock is rechtsom. Dit betekent dat de pony aan de rechterkant van de begeleider loopt.
 • Bij de aanmelding dient de pony getoond te worden en kan de pony bij twijfel worden nagemeten.
 • Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen of opzettelijk te benadelen op straffe van uitsluiting.

 Start

 • Er wordt gestart met de vlag. Elke pony dient bij de start door een begeleider te worden geholpen en gestart.
 • Elke pony die vanaf 1 januari 2014,  1 of meer overwinningen heeft behaald in ponyrennen op een officiële renbaan krijgt een handicap van  10 meter, bij 3 of meer overwinningen krijgt hij een handicap van 20 meter. De eerste 7 aankomende pony’s gaan vervolgens naar de winnaarsring in het voor hun bestemde vak. De andere pony’s gaan direct naar het stalterrein met hun begeleider.
 • Alle jockeys blijven tijdens de uitreiking van de prijzen in de winnaarsring, voor het nemen van een gezamenlijke foto.

Puntentelling

 • De pony die wint krijg 5 punten, nummer 2 krijgt 4 punten, nummer 3 krijgt 3 punten, nummer 4 krijg 2 punten en de overige pony’s krijgen 1 punt voor de deelname.
 • Nadat alle ponyrennen in het seizoen zijn gelopen levert dit 2 pony ren kampioenen van dat jaar op. Deze krijgen een extra prijs.

Betreding van de renbaan

 • Het is niet toegestaan om met pony’s op de renbaan te komen, uitgezonderd de pony’s die op Duindigt gestald zijn
 • Pony’s die toch zonder toestemming op de baan komen krijgen automatisch een startverbod voor 1 jaar.
 • Het is mogelijk om op de renbaan te trainen, echter dient hiervoor een afspraak gemaakt te worden en dit kost € 10,= per training.

Organisatie beslist

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, en deze beslissing is onherroepelijk.